Coraz większe zainteresowanie samorządowymi konkursami

W trybie online odbyło się podpisanie umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursów „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Wśród beneficjentów z powiatu goldapskiego nalazło się Będziszewo (gmina Dubeniki).

 

Ideą „Małych Grantów Sołeckich” jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dzięki dofinansowaniu, które wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki. Na wsparcie mogły również liczyć zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Na wsparcie tych przedsięwzięć samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych.

Z kolei 250 tys. zł trafi do aktywnych gmin, które brały udział w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Celem tego konkursu jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

– Nasze konkursy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem – przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W tej edycji wpłynęło łącznie ponad 100 wniosków, ale ze względu na ograniczenia finansowe musieliśmy dofinansować jedynie nieco ponad 40 zadań inwestycyjnych. Mimo tych trudnych czasów, w których przyszło nam żyć, nadal widać aktywność przedstawicieli obszarów wiejskich. Nasze wsparcie stanowi często pretekst do rozwiązania jakiegoś problemu, który funkcjonuje w danej społeczności.

Listy dofinansowanych przedsięwzięć znajdują się w poszczególnych załącznikach.

Male Granty Soleckie 2021

Aktywna Wies Warmii Mazur Powisla 2021

 

Biuro Prasowe


Aktualności

Powiązane artykuły