2024 rok Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach

2024 rok Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach

Przed nami 12 lutego i 22 kwietnia – 300. rocznica urodzin genialnego królewieckiego filozofa (22 kwietnia 1724 r.) i 220 rocznica śmierci (12 lutego 1804 r.), prekursora idei Zjednoczonej Europy. Pod gołdapskim pomnikiem Immanuela Kanta, jedynym w Polsce, a symbolizującym bramę wjazdową do miasta (projekt Zbigniew Mieruński) złożymy wówczas wiązanki kwiatów. (więcej…)

Czytam dalej »

Odszedł Wolfgang Fieweg

W wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat odszedł Wolfgang Fieweg. Legendarny piłkarz i trener gołdapskiej Cresovii. Również narciarz – był w naszej drużynie, podczas pierwszego konkursu skoków, który odbył się w dniach 14-16 lutego 1964 roku w ramach VI Pucharu Nizin. Pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Gołdapi.

Wolfgang Fieweg pierwszy z prawej (więcej…)

Czytam dalej »

13 grudnia – zatem trochę wspomnień

13 grudnia – zatem trochę wspomnień

Stan wojenny był w Gołdapi poprzedzony między innymi poświęceniem sztandaru „Solidarności” Rominckiego Kombinatu Rolnego. W ówczesnym Ośrodku Wczasowym Zarządu Głównego ZZ Pracowników Prasy, Książki, Radia i Telewizji szybko zaczęto tworzyć Ośrodek Odosobnienia dla internowanych kobiet, który działał między 6 stycznia – 24 lipca 1982 r. (więcej…)

Czytam dalej »