Historia. „Moja młodość w Prusach Wschodnich”

Historia. „Moja młodość w Prusach Wschodnich”

W sieci możemy znaleźć wspomnienie Kurta Breyera zatytułowane „Meine Jugendjahre in Ostpreuβen” („Moja młodość w Prusach Wschodnich”). Jest to kilkanaście stron tekstu, z czego ponad połowa została poświęcona służbie autora w RAD (Służby Pracy Rzeszy). Taki obóz funkcjonował również w okolicy Boćwinki (Herandstal). (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum. M.in. o tym, co rozlewano i produkowano w gołdapskiej WWG i RP

Z naszego archiwum. M.in. o tym, co rozlewano i produkowano w gołdapskiej WWG i RP

Wśród instytucji, które w naszym powiecie uległy likwidacji niemal wraz z przełomem 1989 roku znalazła się również gołdapska Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Decyzja o założeniu spółdzielni zapadła już 29 sierpnia 1945 roku, natomiast działalność rozpoczęła 18 marca 1946. (więcej…)

Czytam dalej »

Nowe książki. „Das Dorf Jagdhaus Rominten”

Nowe książki. „Das Dorf Jagdhaus Rominten”

Autorzy publikacji to małżeństwo Heinz i Inge Gutt – urodzona w Romintach i tam spędziła wczesne dzieciństwo. To kolejna publikacja w Niemczech dotycząca obszaru powiatu gołdapskiego w granicach do 1945. Kronika wsi, która na przestrzeni czasu miała różne nazwy: Theerbude, Kaiserlich Rominten, Rominten, Jagdhaus Rominten, obecnie rosyjskie Radużnoje. Polskie nazwy to Smolarz, Smolnica, Smolary (1948!). (więcej…)

Czytam dalej »

13 grudnia – zatem trochę wspomnień

13 grudnia – zatem trochę wspomnień

Stan wojenny był w Gołdapi poprzedzony między innymi poświęceniem sztandaru „Solidarności” Rominckiego Kombinatu Rolnego. W ówczesnym Ośrodku Wczasowym Zarządu Głównego ZZ Pracowników Prasy, Książki, Radia i Telewizji szybko zaczęto tworzyć Ośrodek Odosobnienia dla internowanych kobiet, który działał między 6 stycznia – 24 lipca 1982 r. (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum

Pierwsze zdjęcie wykonane zostało podczas remontu i adaptacji na mieszkania budynku po dawnym Domu Dziecka. Jest to tablica upamiętniająca treningowy pobyt w tym miejscu niemieckiej drużyny jeździeckiej, przygotowującej się do berlińskich igrzysk roku 1936. Zdjęcie drugie to ten budynek przed wojną (Blumenstraße). Trzecie to zakończenie ulicy i brama wjazdowa do koszar.

(więcej…)

Czytam dalej »