Spotkanie w Augustowie. Warto sięgnąć po tę książkę

Spotkanie w Augustowie. Warto sięgnąć po tę książkę

Przyjemnie się prowadzi promocję dobrej książki i taką jest bez wątpienia „Życie bez Karnawału” ks. Jerzego Sikory – poety, krytyka literackiego, literaturoznawcy, profesora uniwersyteckiego i diecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych. I takie spotkanie, z moim udziałem jako prowadzącego, miało miejsce w czwartek w sali Augustowskich Placówek Kultury. (więcej…)

Czytam dalej »

Dziś mija rocznica kolejna rocznica urodzin pisarza tworzącego na ziemi gołdapskiej

Dziś mija rocznica kolejna rocznica urodzin pisarza tworzącego na ziemi gołdapskiej

Urodził się 20 sierpnia 1858 roku nad jeziorem Gołdap w Szujkach (niem. Schuiken). Napisał kilkadziesiąt książek z gatunku literatury popularnej. Kilka lat temu Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wydał broszurę mu poświęconą, do której tekst napisał prof. Zbigniew Chojnowski. Niżej broszura w całości. (więcej…)

Czytam dalej »

Nagrody poetyckie gołdapianina

Nagrody poetyckie gołdapianina

p_jankowskiNie zostało u nas wcześniej odnotowane ważne wydarzenie literackie związane z twórczością jednego z gołdapian. W ostatnich miesiącach dwie drugie nagrody w ogólnopolskich konkursach poetyckich otrzymał Piotr Jankowski – psycholog pracujący w Gołdapi. Informacja o tym znalazła się m.in. w ostatnim numerze wrocławskiej „Odry”. (więcej…)

Czytam dalej »

Zapraszamy na spotkanie z literackie

Zapraszamy na spotkanie z literackie

okladka_rekaZapraszamy na spotkanie literackie z poetą Wojciechem Kassem oraz redaktorem i edytorem Zbigniewem Fałtynowiczem. Prezentowana będzie książka „Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy” nawiązująca do zbioru wierszy Wojciecha Kassa „41”, która okazała się przed rokiem znaczącym wydarzeniem literackim w Polsce (na jej temat ukazało się około 40 pozytywnych recenzji). (więcej…)

Czytam dalej »

Wielka polityka i małe miasteczko

Wielka polityka i małe miasteczko

Zdecydowanie do najbardziej nobilitujących kryteriów wartościowania literatury trzeba zaliczyć publikowanie w ogólnopolskich (lub zagranicznych) pismach literackich i recenzje w tychże. Są to m.in.: „Twórczość”, „Topos”, „Czas Kultury” i „Nowe Książki”. I właśnie to ostatnie pismo w ostatnim numerze zamieściło recenzję książki Jana Stecia Kryptonim „Statuja”. (więcej…)

Czytam dalej »