Spotkanie przedstawicieli miejscowości uzdrowiskowych i potencjalnie uzdrowiskowych

Spotkanie przedstawicieli miejscowości uzdrowiskowych i potencjalnie uzdrowiskowych

W Gołdapi odbyło się spotkanie przedstawicieli miejscowości uzdrowiskowych i potencjalnie uzdrowiskowych z terenu naszego województwa. Gołdap reprezentowali obaj burmistrzowie, architekt Urzędu Miejskiego w Gołdapi Beata Kołakowska, a także Ryszard Tymofiejewicz, właściciel Sanatorium w jedynym do tej pory uzdrowisku na Warmii i Mazurach oraz Sławomir Gołubowicz, współwłaściciel hotelu Ventus Natural & Medical Spa w Gołdapi. (więcej…)

Czytam dalej »

Są jeszcze pieniądze z RPO dla aktywnych i pomysłowych

Są jeszcze pieniądze z RPO dla aktywnych i pomysłowych

Kolejne jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową; wdrażaniem programów zdrowotnych; aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; ułatwianiem dostępu do usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym. (więcej…)

Czytam dalej »