„Pisz i żyj wspaniale, nałogi precz na stałe!”

„Pisz i żyj wspaniale, nałogi precz na stałe!”

W Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się rozdanie nagród w konkursach dla uczniów klas V-VIII, w ramach projektu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gołdap, pod nazwą „W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie”. Inicjatywa obejmowała różnorodne działania edukacyjne i profilaktyczne, skierowane do uczniów z klas I-III oraz IV-VIII. (więcej…)

Czytam dalej »

Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szansa na dofinansowanie przedsięwzięć

Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Szansa na dofinansowanie przedsięwzięć

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. (więcej…)

Czytam dalej »

Warto poznać „Plan zamówień publicznych” gminy

Warto poznać „Plan zamówień publicznych” gminy

Na BIP Urzędu Miejskiego znajdziemy „Plan zamówień publicznych” na 2024 rok, zaktualizowany 7 czerwca. W ramach tego planu gmina Gołdap ogłosiła m.in. trzy zamówienia na przebudowę wiejskich dróg wewnętrznych. Jednak nie mniej istotne jest zapytanie ofertowe na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów infrastruktury uzdrowiskowej”. Wszak widać gołym okiem, że część uzdrowiskowej infrastruktury wymaga remontów. Niżej plan. (więcej…)

Czytam dalej »

Polecamy to wyjątkowe muzeum. To niedaleko

Jest to od Gołdapi przysłowiowy „rzut beretem”. Zabudowania dawnego pegeeru wraz z dziewiętnastowiecznym pałacem. Jednak najważniejsze jest tutejsze „Muzeum Motoryzacji Biała Olecka” wraz z wyjątkowymi eksponatami dwuśladów i jednośladów. To ekspozycja rodzinna, choć głównym pomysłodawcą jest Wojciech Kot, przedsiębiorca z Olecka, który stworzył cenioną w świecie markę jachtów.

(więcej…)

Czytam dalej »