Cztery pory roku – rozstrzygnięcie edycji „Lato”

Drugi etap konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Dom Kultury w Gołdapi pod hasłem „Cztery pory roku w Gołdapi” został rozstrzygnięty. Uczestnicy konkursu już po raz drugi w swoich pracach ukazali piękno gołdapskiej przyrody i architektury – tym razem w odsłonie letniej. W konkursie wzięło udział 8 uczestników, którzy nadesłali zestawy składające się z pięciu zdjęć.

(więcej…)

Czytam dalej »

Najpiękniejsze balkony i ogrody gołdapskiej SM

Odbyło się po raz kolejny podsumowanie konkursu gołdapskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Najpiękniejszy balkon i ogród 2021 r. w zasobach Spółdzielni”. Na nagrody organizatorzy przeznaczyli 8 000 złotych. Upominki ufundowało również Starostwo Gołdapskie. Spośród 114 balkonów i 14 ogrodów dziewięcioosobowa komisja 13 wybrała do nagród i 26 do wyróżnień. Listę dołączamy.

(więcej…)

Czytam dalej »

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja sali gimnastycznej przy LO

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja sali gimnastycznej przy LO

Jak już wcześniej formowaliśmy – Starostwo Powiatowe pozyskało z Funduszu Inwestycji Lokalnych 573 827,42 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacją sali gimnastycznej. Prace już trwają. To ważne, gdyż biorąc pod uwagę inne gołdapskie szkoły, przy LO w ostatnich latach najmniej się zmieniało, a potrzeby zmiany infrastruktury sportowej duże. (więcej…)

Czytam dalej »