Liczba osób zakażonych w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego – stan na 6/04, na godzinę 10:00

Liczba osób zakażonych w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego – stan na 6/04, na godzinę 10:00

W naszym regionie stwierdzono 83 przypadki zakażenia.  Liczba osób zakażonych w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego stan na 6/04, na godzinę 10:00.
Są 3 nowe przypadki zakażeń: młody mężczyzna oraz kobieta i mężczyzna w średnim wieku. Wszyscy z powiatu iławskiego.

Apelujemy – zostań w domu!
(więcej…)

Czytam dalej »

Komunikat. Zakaz wstępu do lasu

Komunikat. Zakaz wstępu do lasu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap, z dniem 03.04.2020 do odwołania wprowadza zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym. (więcej…)

Czytam dalej »

Uwaga mikroprzedsiębiorcy. Tarcza antykryzysowa gołdapskiego PUP

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.374 z późn. zm.) Powiatowy Urząd  Pracy w Gołdapi informuje o uruchomieniu od 1 kwietnia br. umarzalnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej adresowanych do mikroprzedsiębiorców.

(więcej…)

Czytam dalej »