Ogłoszenie Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ogłoszenie Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zamawiający – Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Rominckiej spółdzielni mieszkaniowej w Gołdapi”  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (więcej…)

Czytam dalej »