Gimnazjalisto, dobrze mieć zawód!

logo_zsz

logo_zszZ myślą o potrzebach edukacyjnych absolwentów gimnazjów z powiatu gołdapskiego, ZSZ w Gołdapi proponuje bogatą ofertę kształcenia w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej.

Wszystkie proponowane kierunki uwzględniają nie tylko preferencje uczniów ale przede wszystkim potrzeby lokalnego rynku pracy. Wybór kierunku kształcenia będzie miał wpływ na Waszą przyszłość, wybór dalszej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Warto więc zadać sobie kilka pytań: Kim chciałbym zostać w przyszłości? Jaki wybrać zawód, by mieć pracę? Jaka praca da mi satysfakcję? Pytania te mogą wydawać się Wam odległe, jednak decyzję o wyborze szkoły możecie podjąć już „dziś”, Poniżej przedstawiamy plan naboru uczniów do poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi na rok szkolny 2014/2015. Bogata oferta technikum przedstawia się następująco:

1. Technik mechanik

2. Technik obsługi ruchu turystycznego

3. Technik logistyk ze specjalnością obronną nowy, atrakcyjny zawód w ZSZ!

Nowatorskie sposoby organizacji i planowania w transporcie, w oparciu o internet, programy komputerowe oraz marketing!

4. Technik żywienia i usług gastronomicznych

5. Technik budownictwa

Popularność zawodówek wciąż rośnie. Okazuje się też, że absolwent szkoły zawodowej ma większe szanse na szybkie znalezienie pracy niż student uczelni wyższej. Nasze klasy zawodowe zawsze cieszyły się dużą popularnością. Mimo niżu demograficz­ne­go zgłasza się do nich coraz więcej uczniów, którzy chcą nauczyć się konkretnego fachu. Proponujemy nabór do zawodów:

1. Mechanik pojazdów samochodowych.

2. Ślusarz, kucharz

3. Sprzedawca

4. Klasy wielozawodowej.

Przewagą szkoły zawodowej jest szybkie wejście na rynek pracy, ponieważ cykl kształcenia to zaledwie trzy lata. W trakcie praktyk uczeń nabywa nie tylko umiejętności praktyczne, ale uczy się także kultury pracy, funkcjonowania w zespole, obsługi klienta oraz poznania być może przyszłych pracodawców.

Wszystkim, którzy chcieliby zdobyć wykształcenie średnie w systemie zaocznym proponujemy bezpłatną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz szkołach policealnych, które wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. W przyszłym roku szkolnym oferujemy aż cztery atrakcyjne kierunki, uwzględniające lokalny rynek pracy:

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Opiekun medyczny

3. Technik administracji

4. Opiekun osoby starszej

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być dobrze przemyślany, uwzględniać Wasze zainteresowania, zdolności i możliwości. Zespół Szkół Zawodowych jako jedyna szkoła w powiecie gołdapskim dysponuje warsztatami szkolnymi funkcjonującymi w oparciu o zasady gospodarki rynkowej, zapewniając zajęcia praktyczne swym uczniom we wszystkich oferowanych kierunkach kształcenia.

AJ

 


Aktualności

Powiązane artykuły