Szkoła w Boćwince brała udział w programie „Umiem pływać”

Nasza szkoła brała udział w programie powszechnej nauki pływania pod hasłem: „Umiem pływać”. Pomysłodawcą programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich. Projekt zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a głównym celem było:

  • upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci;
  • nabycie podstawowych umiejętności pływania;
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy;
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd. Udział w zajęciach umożliwiał także nabycie podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy.

Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczyły wiele radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa w tej formie aktywności ruchowej, ucząc, jak w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych.

Na basenie zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy ratownicy, a w czasie dojazdu dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością.

Pragniemy podziękować instruktorom za profesjonalizm, uśmiech i miłą atmosferę podczas zajęć na pływalni.

SP w Boćwince

Powiązane artykuły