Przedstawiciele stowarzyszenia „Wisztyniec” uczestniczyli w podpisaniu ogólnopolskiego porozumienia

Pod przewodnictwem prezesa Piotra Kuśtowskiego przedstawiciele gołdapskiego stowarzyszenie „Wisztyniec” uczestniczyli w spotkaniu Stron Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Spotkanie odbyło się w warszawskich Łazienkach Królewskich.

 

Oprócz gołdapian w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron porozumienia:

– Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej;

– Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych;

– Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „GRANICA”;

– Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z Kołem nr 42 im. WOP i kołem nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek Wojskowych;

– Koło nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego;

– Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP.

W trakcie spotkania omówiono działania związane m.in. z:

– utworzeniem muzeum formacji granicznych;

– powołaniem fundacji, której celem będzie niesienie pomocy byłym żołnierzom i funkcjonariuszom formacji granicznych.

 

W celu prowadzenia niezbędnych działań w zakresie utworzenia muzeum formacji granicznych powołano zespół roboczy pod przewodnictwem Waldemara Bocheńskiego. Do zespołu oddelegowano dwóch członków „Wisztyńca” – Sławomira Romanowskiego i Grzegorza Roczenia.

W trakcie spotkania prezes Piotra Kuśtowski uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumienia z 30 czerwca 2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

 

Powiązane artykuły