Może warto skorzystać

Kolejny konkurs dla uczniów starszych klas szkół podstawowych ogłasza BOŚ (Bank Ochrony Środowiska). „Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziemy na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.”

 

 

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.

 

Szczegóły:

https://postawnaslonce.pl/o-konkursie/


Aktualności

Powiązane artykuły