Uczniowie z SP nr 1 w Gołdapi w drodze po nowe kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi zrealizowała projekt pt.  „Uczniowie z SP nr 1 w Gołdapi w drodze po nowe kompetencje”.

 

 

 

W mobilności edukacyjnej w Grecji, trwającej od 12 do 25 września 2021 r., wzięło udział 20 uczniów oraz 4 nauczycieli. Projekt był odpowiedzią na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, a przede wszystkim rozwinął ich kompetencje i umiejętności:

– w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
– nauki języków obcych,
– w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
– kompetencji cyfrowych oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Podczas wyjazdu edukacyjnego uczniowie z naszej szkoły wraz z uczniami szkoły greckiej uczestniczyli w lekcjach z języka angielskiego, informatyki, przyrody czy matematyki. Łączyli się w międzynarodowe grupy, nawzajem poznawali swoją historię, rozwijali świadomość europejską i tolerancję na inne narodowości.

Projekt był realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.”


Aktualności

Powiązane artykuły