Polski Ład. Ruszyła druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski o wsparcie inwestycji mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST). Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 lutego 2022 r.

 

W drugiej, pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa równoległe nabory wniosków.

W naborze zwykłym – tak jak w pierwszej edycji – wnioski mogą składać wszystkie JST.

Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą składać wnioski także w równoległym naborze przeznaczonym tylko dla nich.

– Uruchamiamy kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych, który pomaga samorządom sfinansować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom. Ten program to możliwość realizacji konkretnych inwestycji, które wspierają zrównoważony rozwój, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK – polskiego banku rozwoju.

Wnioski można składać w 36 obszarach inwestycyjnych.

Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

W drugiej edycji programu największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami.

Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych:
– jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł;
– jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł;
– eden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł.

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch – wyższych limitach.

Nabór dla gmin popegeerowskich

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako samorządy popegeerowskie, mogą równolegle składać wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze.
Wnioski mogą dotyczyć inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda JST może złożyć dwa wnioski.

W tym przypadku obowiązują następujące limity dla gmin:
– jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł;
– jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.
Dla powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych obowiązują limity:
– jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł;
– jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł.

W naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98 proc., oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2 proc wkładu własnego w inwestycję.

„Gminy, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mają szczególne potrzeby inwestycyjne i trudniej jest im sfinansować nawet mniejsze inwestycje. Dlatego w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiliśmy dla takich samorządów dodatkowy nabór, który pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe” – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
JST składają wnioski w specjalnej aplikacji.

Po zakończeniu naboru BGK przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji. Mechanizm finansowania jest taki sam w naborze dla wszystkich JST oraz w naborze przeznaczonym dla gmin popegeerowskich.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, media.bgk.pl.

Za: https://granty.pl/484021/?fbclid=IwAR3kh7DHe7RBlZUHSeZEJi7qP9k-JRDDVGQ9Xf_Sxq65lpQMD7QvxfhwADM

 

 

Powiązane artykuły