O czym powinien pamiętać płatnik

 31 stycznia 2022 r.  to ważny termin! Przypominamy, że termin złożenia PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 r. upływa 31 stycznia br.

 

Elektroniczny PIT płatnicy składają w najnowszej wersji:

·        Informację PIT-11 za rok 2021 – w wersji 27,

·        Informację PIT-40A/11A za rok 2021 – w wersji 20.

 

Interaktywne formularze są dostępne na stronie podatki.gov.pl w zakładce: Formularze elektroniczne dla płatników.

 

Przypominamy o stosowaniu najnowszych wersji formularzy deklaracji za dany okres. Wcześniejsze, nieobowiązujące formularze, nie uwzględniają wprowadzonych zmian. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

2)    Właściwy PESEL lub NIP pracownika
·        Przypominamy o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.

·        Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999).

·        Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika.

·        Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane.

 

Prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika umożliwia:

·        wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,

·        zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP,

·        złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl,

·        skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.

Tym samym brak właściwego PESEL lub NIP w przekazywanych informacjach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni pracownikowi wywiązanie się z jego obowiązków podatkowych w PIT.

US Olecko


Aktualności

Powiązane artykuły