Policjanci rozmawiali z żołnierzami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi spotkali się z żołnierzami 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. W ramach zorganizowanych szkoleń, policjanci przybliżyli uczestnikom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ostatnim czasie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi odwiedzili żołnierzy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Spotkania odbyły się dzięki współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, a Dowództwem 16 Dywizji Zmechanizowanej i miały charakter szkoleniowo-profilaktyczny.

Na spotkaniach omówiono najistotniejsze zmiany z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przybliżono aktualnie obowiązujące przepisy. Mowa była m.in. o jeździe na suwak czy korytarzu życia. Policjanci zwrócili także uwagę na główne przyczyny zdarzeń drogowych zaistniałych na naszym terenie, którymi było poruszanie się z nadmierną prędkością i nieprawidłowo wykonywanym manewrem wyprzedzania.

Głównym celem przedsięwzięcia była szeroko rozumiana profilaktyka z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie wiedzy żołnierzy i pracowników wojska w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach naszego regionu.

Red. KPP Gołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły