KWW Niezależna Grupa Obywatelska ANDRZEJA TOBOLSKIEGO

W związku z bardzo trudną sytuacją naszej służby zdrowia, a szczególnie Szpitala Powiatowego w Gołdapi chciałbym przedstawić swój autorski projekt naprawy tego problemu.

 

Zdrowie i życie każdego człowieka są najważniejszymi wartościami, które Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Urząd Miejski muszą realizować w ramach zadań obowiązkowych.

 

Ja już w 2015 r. przedstawiłem realny i konkretny plan  co należy uczynić żeby ten problem rozwiązać. Opublikowałem specjalną ulotkę PT „Ratujmy Szpital”, w której te wszystkie kwestie szeroko przedstawiłem i opisałem. Stwierdzam, że nikt dosłownie nikt z radnych, ani włodarzy Starostwa czy Gminy się moimi propozycjami nie zainteresował.

Teraz po 5 straconych latach,kiedy sytuacja Szpitala i Pogotowia Ratunkowego stała się dramatyczna odzywają się głosy anonimowych ” naprawiaczy” bez konkretnego planu czy propozycji.

 

Zadam więc pytanie, chociaż retoryczne. Gdzie byliście i co zrobiliście przez te 5 lat?

 

Uważam,że przywrócenie działalności Szpitala jest naszym podstawowym obowiązkiem i koniecznością dlatego jako kandydat do Rady Miejskiej mam obowiązek ponownie te plany ujawnić.

 

To w rękach SUWERENA  -(obywatela sprawującego niezależną władzę zwierzchnią) jest klucz do

naprawy tych problemów. Rada Powiatowa i Rada Miejska na polecenie obywateli powinny podjąć

uchwały o przekazaniu (powiat) i przejęciu udziałów( gmina) Spółki kapitałowej GoldMedica i stworzenie Szpitala Miejsko-Powiatowego .To spowoduje, że gmina będzie musiała działać wspólnie z powiatem i inwestować nasze publiczne pieniądze w szpital, który musi  funkcjonować.

 

Mała gmina Sejny posiada szpital,do którego przyjeżdżają pajenci i lekarze z całej Polski. Więc dlaczego my w Gołdapi mamy być pozbawieni podstawowych możliwości opieki medycznej?

Muszę w tym miejscu przypomnieć, że tylko w ostatnich 3 latach gmina „utopiła” 5 milionów zł.

w oczyszczanie jeziora Gołdap i ponad 30 milionów w ciągle budowany Zakład Przyrodoleczniczy, który będzie generował straty i koszty.

 

A trzeba było zapytać społeczeństwo o ich zdanie i priorytety. Jednoosobowe i dyktatorskie decyzje Burmistrza Gołdapi z naruszeniem prawa przez Radę Miejską w 2018 r. sprawiły, że żle wydaliśmy kilkadziesiąt milionów zł bez konsultacji społecznych. Zapewniano nas, że Zakład Przyrodoleczniczy będzie skokiem cywilizacyjnym Gołdapi, a prawdopodobnie będzie to skok w  finansową przepaść, ponieważ projekt został oparty na zmyślonych-fikcyjnych danych, tj.minimum

55 000 rocznie pensjonariuszy, z których każdy musi wydać co najmniej 60 zł,to nierealne.

Starosta Gołdapski i Burmistrz Gołdapi będą mieli obowiązek wykonać uchwały radnych z polecenia społeczeństwa, a jeżeli takich uchwał i działań nie będzie to jedynym wyjściem będzie przeprowadzenie referendum i odwołanie wszystkich radnych i Burmistrza, którzy nie realizują woli suwerena.

 

To my wyborcy i społeczeństwo jesteśmy ich pracodawcami, a wybrana przez nas władza ma obowiązek nam służyć i działać dla dobra publicznego.

 

Ja taką inicjatywę podejmę po przeprowadzeniu ankiety, o ile jej wyniki będą na to wskazywały.

 

Ta koncepcja była dość wnikliwie omawiana i uzgadniana z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Andrzejem Zakrzewskim, z jego pełnym poparciem.

Byłem w Olsztynie osobiście z radnym Piotrem Miszkielem z troski o przyszłość szpitala.

 

CZYNY   , A  NIE      SŁOWA.

Materiał wyborczy kandydata do Rady Miejskiej w Gołdapi  w wyborach uzupełniających w dniu 30 sierpnia 2020.r. Andrzeja Tobolskiego

Adres e-mail  a.tobolski@wp.pl

Ogłoszenie płatne. 


Aktualności

Powiązane artykuły