Podsumowanie projektu unijnego w SP 5

W piątek, 7 lutego, młodzież SP 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi spotkała się, aby podsumować udział w projekcie związanym z ponadnarodową mobilnością uczniów pt. „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”.

40 uczniów, którzy brali udział w wyjeździe na Węgry, chętnie dzielili się ze sobą wspomnieniami na temat architektury, kultury, języka i kuchni, a także entuzjastycznie przypominali sobie sytuacje, w których uczestniczyli, zarówno podczas zajęć w węgierskiej szkole czy pobytu w termach, jak i w czasie podróży. Wystarczy powiedzieć, że wycieczka bardzo im się podobała i wpłynęła nie tylko na integrację, ale również na poszerzenie horyzontów.

Dzięki projektowi dofinansowanemu przez Fundację Rozwoju Systemy Edukacji w kwocie 187.236 zł gołdapska młodzież mogła zwiedzić część Europy.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr r 5 im. Noblistów Polskich serdecznie dziękują za możliwość uczestniczenia w tym projekcie.

Uczniowie SP5


Aktualności

Powiązane artykuły