PIT 36 – 3 kroki do rozliczenia się z fiskusem

Początek nowego roku to okres, w którym należy rozliczyć podatek dochodowy za ubiegłe dwanaście miesięcy. Osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą powinny rozliczać się przy pomocy formularza PIT-36. PIT-36 w tym roku oparty jest głównie na dwóch progach podatkowych – 17 i 32 procent.

O tym, ile wynosić będzie wysokość odprowadzonego podatku decyduje suma przychodów w okresie rozliczeniowym. Prawidłowo wypełniony druk PIT-36 stanowi dokument, iż podmiot gospodarczy nie posiada żadnych zobowiązań wobec fiskusa. Co jeszcze warto wiedzieć o tym formularzu?

Dla kogo jeszcze PIT 36?
Ulgi w PIT-36
Program do rozliczenia PIT 36

Dla kogo jeszcze PIT 36?

PIT 36 to dokument służący do rozliczenia się z fiskusem dla małych podmiotów gospodarczych, głównie tych, które osiągały stawki podatkowe 17/32 procent.. Warto jednak wiedzieć, iż rozliczać się przy jego pomocy powinny także osoby prowadzące najem oraz dzierżawę. Rozliczenie PIT-36 dotyczy również osób (oraz przedsiębiorców), którzy osiągnęli dochód w innym kraju, oraz tych, którzy osiągnęli przychód z nierejestrowanej działalności gospodarczej w wysokości mniejszej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to na przykład opiekunek do dzieci lub osób udzielających korepetycji. W ten sposób rozliczać się mogą również podatnicy stosujący przychód ewidencjonowany. Formularz PIT-36 powinien być złożony w Urzędzie Skarbowym do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Ulgi w PIT-36

Aby odprowadzony podatek był jak najmniejszy, warto skorzystać z przysługujących ulg. Najczęściej wykorzystana jest ulga na dzieci, pozwalająca na pomniejszenie podatku o kwotę 1112,04 zł. Równie chętne podatnicy stosują odpis na internet (760 zł). Dobrze jest dowiedzieć się, jakie jeszcze ulgi można wykorzystać, gdyż część z nich jest stosunkowo mało znana (na przykład ulga z tytułu oddania krwi). Przy rozliczaniu PIT 36 za 2019 rok istnieje możliwość odpisu na cele charytatywne, religijne czy też z tytułu dokonania darowizny. Pamiętajmy jednak, że nieważne, czy rozliczamy PIT 36 online czy w wersji papierowej powinniśmy dokonać tego na aktualnym formularzu.

Program do rozliczenia PIT 36

Odpowiedni program do rozliczenia PIT 36 pozwoli na samodzielne rozliczenie się z fiskusem i wbrew pozorom to nie jest wcale skomplikowane. To zasługa dużej intuicyjności programu oraz wyjątkowej prostoty jego obsługi. Rozliczenie PIT 36 przez Internet to także o wiele szybszy i wygodniejszy sposób na dostarczenie wypełnionego formularza do naszego US. Równie łatwa w przypadku wysłania PIT 36 online jest korekta, którą musimy wykonać jak najszybciej po zauważeniu błędu (choć formalnie mamy na to pięć lat).


Aktualności

Powiązane artykuły