Po latach pracy w mundurze przyszedł czas na zasłużoną emeryturę

Wczorajszy dzień był ostatnim w służbie aspiranta sztabowego Jarosława Wasilewskiego. Po blisko 30 latach służby w Policji teraz czas na odpoczynek. Zakończenie służby dyżurnego na stanowisku kierowania było bardzo sympatyczne i wzruszające.

Wczoraj po blisko 30 latach służby w mundurze z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi pożegnał się aspirant sztabowy Jarosław Wasilewski. Ostanie kilkanaście lat pełnił służbę jako oficer dyżurny. Życzenia zastępcy komendanta kom. Tomasza Jeglińskiego zostały uzupełnione przez grono policjantek i policjantów i wszystkich zebranych indywidualnie.

Przypominając służbowy rys historyczny należy wspomnieć, że Jarosław Wasilewski w szeregi Policji wstąpił w 1990 roku. Pierwszą jednostką gdzie pracował była Komenda Rejonowa Policji w Suwałkach. Od 1992 roku związany był z gołdapską komendą, gdzie realizował zadania w różnych wydziałach.

Dzięki sumiennej i oddanej służbie właśnie w Gołdapi otrzymywał pierwsze awanse w stopniach i stanowiskach. Od grudnia 2007 roku pracował na stanowisku dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Jarosław Wasilewski w czasie swojej wieloletniej służby był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. W 2004 roku Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, natomiast w 2010 roku Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.

Dodatkowo za profesjonalizm i wzorowe wypełnianie obowiązków otrzymywał nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Komendanta Powiatowego Policji. W trakcie wspólnych lat służby Jarosław Wasilewski dał się poznać jako sumienny, wzorowy i zaangażowany w swoją pracę funkcjonariusz. Ponadto swoim doświadczeniem służył pomocą młodszym funkcjonariuszom.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników dziękujemy Jarkowi za wzorową współpracę i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Red. KPP Goldap


Aktualności

Powiązane artykuły