Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur zostało wpisane do KRS

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur zostało wpisane już do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych, Zawodowych oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zostało ono powołane do życia pod koniec marca przez gminy: Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Frombork i Miłomłyn. Gminy te posiadają status uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Stowarzyszanie Uzdrowisk Warmii i Mazur zamierza intensywnie lobbować na rzecz korzystnych zapisów w kluczowych dokumentach regionalnych, umożliwiających rozwój uzdrowisk oraz popularyzacji tematyki uzdrowiskowej w regionie.

Ma ono na celu podejmowanie wspólnych działań dla rozwoju obszarów uzdrowiskowych. Prezesem została Bożena Olszewska – Świtaj (wójt gminy Górowo Iławeckie), natomiast wiceprezesem został Zastępca Burmistrza Gołdapi Jacek Morzy.

Samorządy, które postanowiły działać wspólnie, od kilku lat same próbują na swoich obszarach tworzyć infrastrukturę uzdrowiskową. W naszym mieście trwa budowa Zakładu Przyrodoleczniczego z rozbudową promenady zdrojowej. Inwestycja jest kontynuacją idei, związanej z rozwojem uzdrowiska, po wybudowaniu pijalni wód mineralnych i leczniczych oraz tężni solankowych. Podobnie Miłomłyn pozyskał wsparcie ze środków RPO 2014-2020 i wkrótce rozpocznie budowę rekreacyjnej częścią infrastruktury uzdrowiskowej. We Fromborku, trwa przygotowanie dokumentów do rewitalizacji odwiertu wód leczniczych. Dzięki wsparciu ze środków unijnych w gminie Górowo Iławeckie trwa budowa infrastruktury uzdrowiskowej, której zakończenie zaplanowane jest w 2020 roku. Również Lidzbark Warmiński korzysta z funduszy europejskich, prace budowlane związane z przygotowaniem uzbrojenia terenu w strefie uzdrowiskowej oraz budową tężni zaplanowano na 2019 r.


Aktualności

Powiązane artykuły