Konsultacje społeczne na temat Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyły się konsultacje społeczne na temat Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030.

Spotkanie otworzyła starosta Marzanna Wardziejewska. Zarząd Województwa reprezentowała marszałek Jolanta Piotrowska, Urząd Marszałkowski dyrektor Lidia Wójtowicz, a ekspertów zewnętrznych profesor Wojciech Dziemianowicz.

Obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego, gminy Gołdap i Dubeninki oraz pracownicy urzędów i instytucji samorządowych.

Ze strony uczestników poruszone były między innymi następujące zagadnienia:

– modernizacja drogi wojewódzkiej nr 651;

– przywrócenie funkcjonowania linii kolejowej nr 41 na trasie Ełk, Olecko, Gołdap;

– poparcie dla modernizacji drogi nr 16 Olsztyn – Ełk;

– ułatwienia finansowania modernizacji dróg lokalnych poprzez obniżenie wkładu własnego, w szczególności samorządom powiatowym oraz stworzenie wojewódzkiego funduszu dróg lokalnych, który byłby uzupełnieniem funduszu krajowego;

– potwierdzenie roli ośrodków uzdrowiskowych i miast sieci Cittaslow;

– wzmocnienie funkcji przejść granicznych, w szczególności przejścia Gołdap – Gusiew;

– ułatwienia w finansowaniu w doposażeniu w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt dla szpitali powiatowych;

– wzmocnienie polityki senioralnej;

– rola partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pani marszałek poinformowała również o nowych konkursach, które przygotowuje Zarząd Województwa, a dotyczą one infrastruktury sportowej i chodnikowej.

Konsultacje były doskonałą okazją do wniesienia wspólnego wkładu do aktualizowanej Strategii, która będzie kształtowała politykę rozwoju województwa przez najbliższe lata.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły