Umowa z PFRON podpisana – Powiat Gołdapski otrzymał ponad 220 tys. zł

Starosta Marzanna Wardziejewska i wicestarosta Andrzej Ciołek przy kontrasygnacie skarbnik Bożeny Radzewicz podpisali umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON na wniosek gołdapskiego samorządu powiatowego (realizatora programu) przeznaczył 223 363,95 zł na likwidację barier architektonicznych i transportowych niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego.

Dzięki dofinansowaniu Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 oraz nr 5 otrzymają środki na adaptację łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie na podjazd dla niepełnosprawnych uczniów. W najbliższych dniach powiat gołdapski przekaże środki na rzecz gminy i jej jednostek.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły