Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w SP1

Po raz drugi w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. O jego znaczeniu świadczy fakt, że święto jest obchodzone na całym świecie, a ustanowione zostało na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1999 roku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w Bangladeszu w 1952 roku, kiedy to w obronie języka bengalskiego zginęło pięciu studentów.

W historii Polski również nie brakuje przykładów, gdy za cenę własnego życia Polacy różnymi sposobami bronili ojczystej mowy. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi włączyła się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Podjęliśmy szereg różnorodnych działań mających na celu przypomnieć, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.
Obchody rozpoczęliśmy 19 lutego szkolnymi eliminacjami do konkursu recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Piękne recytacje wierszy poetów naszego regionu przygotowało czternaścioro uczniów z klas V-VIII, spośród których sześcioro weźmie udział w powiatowym etapie konkursu.

21 lutego na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki informujące o historii i znaczeniu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Między parterem a pierwszym piętrem przygotowaliśmy językowe schody. Ten stały element dekoracji szkoły stał się doskonałym sposobem utrwalania umiejętności polonistycznych.

W kolejnych dniach na lekcjach języka polskiego i godzinach do dyspozycji wychowawcy podjęliśmy dyskusję na temat czystości języka, potrzeby dbałości o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych. Wyrazem tego stały się plakaty na temat „Mój język świadczy o mnie” – „STOP wulgaryzmom”.

Nasze tegoroczne działania zakończył turniej językowy. Idea, jaka mu przyświecała to raczej nauka przez zabawę, a nie sportowa rywalizacja.
Uczniowie klas IV-VI, wspierani przez swoich nauczycieli, rywalizowali w wielu konkurencjach. Było to m.in. odczytywanie „łamańców” językowych – wierszyków przepełnionych trudnymi do wyartykułowania słowami, quiz dotyczący poprawności językowej i znajomości zagadnień gramatycznych oraz „biegane” dyktando, które rozgrzało zarówno uczestników jak i publiczność.

Wydaje się, iż plan się powiódł. We wszystkich konkurencjach uczniowie mieli szansę wykazać się wiedzą i czujnością językową.
Wspólną zabawę zakończyła przygotowana z dużym zaangażowaniem parada przebierańców w strojach postaci literackich lub filmowych.
Każda klasa zbierała punkty pod czujnym okiem komisji. Po ich zsumowaniu pani dyrektor Marzanna Zienda -Pawluczuk ogłosiła zwycięzców, którzy otrzymali tytuł – Mistrzów Języka Polskiego.

Wyniki rywalizacji

Klasy czwarte:

miejsce kl. IVa
miejsce kl. IVd
miejsce kl. IVc
miejsce kl. IVb
Klasy piąte:

miejsce kl. Vb
miejsce kl. Va
miejsce kl. Vc
Klasy szóste:

miejsce kl. VIa i VIc
miejsce kl. VIb
Wyróżnienie za przebranie: Aleksander Gadaszewski z kl. IVd i Anna Wądołowska z kl. IVa

Wyróżnienie za plakat: klasy VIb, IVa i Vb

Gratulujemy uczniom dociekliwości i zaangażowania. Jesteśmy przekonane, że nikt nie ma wątpliwości, że należy szanować i kochać ojczystą mowę, a Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to dzień godny świętowania.

Danuta Bartos i Agnieszka Wasilewska


Aktualności

Powiązane artykuły