Uczeń to pełnoprawny obywatel. Prawa dziecka

Z okazji w 25 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka w naszej szkole Jedynce odbyły się zajęcia o prawach dzieci.

 

 

 

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego oraz zwiększenie świadomości na temat istnienia Konwencji o Prawach Dziecka, uświadomienie wszystkim, że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać.

Uczniowie obejrzeli prezentację „Dzieci mają swoje prawa” i przygotowali wystawę prac plastycznych pod hasłem „Nasze prawa”, bo uczeń to pełnoprawny obywatel. Uczniowie rozmawiali na temat swoich praw, problemów oraz zgłaszali propozycje własnych praw. Zwrócili uwagę na fakt, że nie we wszystkich krajach przestrzega się Konwencji o Prawach Dziecka.


Aktualności

Powiązane artykuły