O bezpieczeństwo pieszych

Straż Miejska w Gołdapi informuje, że prowadzi działania pod nazwą „Pieszy z odblaskiem”. Strażnicy pełniący służby patrolowe na terenie gminy Gołdap, zgodnie ze swoimi uprawnieniami kontrolują czy osoby poruszające się pieszo po drogach po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym używają elementów odblaskowych.

 

Zgodnie z art.11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Niestosowanie się do tych zasad jest wykroczeniem z art.97 kodeksu wykroczeń za które może być nałożona kara grzywny w wysokości do 100 zł.

Komendant Straży Miejskiej

Paweł Werchowicz


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “O bezpieczeństwo pieszych

 1. Tomek

  Bardzo dobre działania, jeszcze tylko za rowerzystów powinni się zabrać. wielu jeździ bez żadnego oświetlenia.

   
 2. Prokurator

  Zamiast karać może lepiej pouczyć i poinformować. Do pomocy proponuję zaprosić chowających się po krzakach policjantów czyhających z suszarkami na kierowców wlepiających po 100 zł mandatu za nadmierną prędkość.
  Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Art. 14. Zabrania się:
  1) wchodzenia na jezdnię:
  a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

  3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
  4) przebiegania przez jezdnię;
  5) chodzenia po torowisku;
  6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub pół zapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
  7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

  Tyle ma zakuć na blachę pieszy. I się stosować. Ma wtedy szansę trochę pożyć. Szczególnie przy obecnym natężeniu ruchu. I dodatkowego zamętu , wynikającego z istnienia ścieżek rowerowych, przejazdów dla rowerów itp.