Woda w ujęciach – Kowalki, Pogorzel, Boćwinka, przydatna do spożycia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje że na podstawie wyników badań z Laboratorium przy PSSE w Ełku otrzymanych w dniu 05.07.2018 r., próby wody pobrane w dniu 02.07.2018 roku z Ujęć Wody Kowalki, Boćwinka i Pogorzel nie wykazują błędnych wskazań mikrobiologicznych i bakterii coli, co za tym idzie woda jest przydatna do spożycia.

Ujęcie Kowalki zaopatruje miejscowości: Kowalki, Dunajek, Grabowo, Gieraliszki, Nasuty, Kamionka, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy, Marcinowo, Osowo, Dorsze, Piastowo

Ujęcie Boćwinka zaopatruje miejscowości: Boćwinka, Rożyńsk Mały, Rożyńsk Wielki, Boćwiński Młyn, Nowa Boćwinka, Okrasin, Dąbie

Ujęcie Pogorzel zaopatruje miejscowości: Pogorzel, Babki, Żelazki, Regiele, Dzięgiele, Borkowina


Aktualności

Powiązane artykuły