Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Gołdapi

2 lipca 2018 roku rozpoczęła się w Gołdapi międzynarodowa wymiana młodzieży pod hasłem „Keep calm and be tolerant”. To już drugi projekt w tym roku, na realizację którego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi pozyskało fundusze z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Tym razem młodzież z Centrum zaprosiła do Polski rówieśników z Malty, Czech i Słowacji.

 

 

 

 

Pierwsze dni wymiany przebiegały w atmosferze wzajemnego poznawania się i integracji. Miały już miejsce pierwsze działania – warsztaty, zabawy i gry terenowe. Pierwszego dnia pobytu, na spotkaniu organizacyjnym i zapoznawczym, młodzież ustaliła tzw. regulamin wymiany. Wykonała również plakat na płótnie z nazwą projektu i programu Erasmus+, celem promocji wymiany.

Wspólnie z Teatrem Ognia Flash Zone działającym przy Domu Kultury w Gołdapi młodzi ludzie przeprowadzili warsztaty tańca z ogniem. Uczestnicy wymiany nauczyli się podstawowych figur tańca z ogniem na sprzęcie treningowym pod okiem instruktora, a po kilku godzinach zajęć zatańczyli z profesjonalnym płonącym sprzętem. Poruszając się w rytm muzyki młodzi ludzie uczyli się przekazywać emocje poprzez ruch i kontakt z żywiołem. Zajęcia pomogły w integracji młodzieży, wymagały bowiem współpracy w grupie, odpowiedzialności i skupienia uwagi.

W kolejnych dniach pobytu odbędą się zaplanowane ciekawe działania, które pozwolą na otwarcie się na nowe kultury i wzmocnią postawę tolerancji dla odmienności narodowych i kulturowych. Młodzież poprzez międzynarodowe spotkanie w Gołdapi poszerzy wiedzę o świecie, pozna wzajemną kulturę, wymieni się wiedzą o różnorodności kultur i narodów swoich regionów.

Magdalena Mackiewicz


Aktualności

Powiązane artykuły