Uwaga sołtysi! Jest szansa na wsparcie finansowe od marszałka

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 143 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

 

 

 

 

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Pomoc finansowa będzie udzielana gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych   w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy.

Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria związane ze zwiększeniem poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, z nieodpłatnym wkładem pracy własnej mieszkańców, z wpływem na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, atrakcyjnością i oryginalnością w wymiarze lokalnym, ze stworzeniem nowych możliwości i perspektyw rozwoju dla lokalnej społeczności, z wpływem na zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, realizacją potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną oraz z wpisywaniem się w charakter danej miejscowości.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł.

Wnioski należy składać do 20 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412).


Aktualności

Powiązane artykuły