ZUO już działa

otwarcie_zuo_6

otwarcie_zuo_6W Siedliskach k/Ełku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych, wybudowanego w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez: 12 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, przedstawiciela Beneficjenta Projektu oraz Przewodniczącego Zarządu Związku. Każda z 12 gmin, których przedstawiciele dokonali oficjalnego przecięcia wstęgi, otrzymała na pamiątkę jej oprawiony fragment.

 

Gościem specjalnym uroczystości był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Janusz Zaleski. Rolę Honorowych Gospodarzy Uroczystości sprawował Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wicemarszałek – Pan Jarosław Słoma oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Adam Krzyśków. Uroczystość otwarcia Zakładu w Siedliskach odbyła się w ramach organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego XIII Samorządowego Forum Ekologicznego.

 

Wszyscy licznie zgromadzeni goście byli również świadkami odsłonięcia mosiężnej tablicy pamiątkowej Projektu przez Honorowych Gospodarzy Uroczystości oraz przez Panią Joannę Czajewską – Naczelnika Wydziału Koordynacji Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Pana Janusza Zaleskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przedstawiciele Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędów Powiatowych, Miejskich i Gminnych, a także przedstawiciele Instytucji i Inspektoratów Wojewódzkich, Powiatowych oraz Gminnych, przedstawiciele Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zaproszeni goście.

 

 

 

 

W ramach uroczystości Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski przedstawił przebieg realizacji przedsięwzięcia na podstawie prezentacji multimedialnej i materiału filmowego. Zaprezentowano również wystawę fotograficzną upamiętniającą najważniejsze elementy zrealizowanej inwestycji. Jednym z elementów uroczystości były oficjalne podziękowania przekazane przez Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. oraz przez Pana Jerzego Czepułkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” dla Instytucji Zaangażowanych w realizację Projektu, przedstawicieli Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz Wykonawców Inwestycji. Na koniec uroczystości goście zwiedzili Zakład, który obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce i już dzisiaj spełnia wszystkie normy określone przez Unię Europejską dla Polski w 2020 roku.

 

Uroczystość, która odbyła się w Siedliskach w dniu 11.05.2012 roku oficjalnie zakończyła cały proces inwestycyjny jednej z największych w Województwie Warmińsko – Mazurskim inwestycji o wartości 88 mln zł (netto), współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wysokości 42 milionów złotych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji w dniu 31.03.2012 roku Zakład został oddany przez Generalnego Wykonawcę – firmę „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku do użytkowania. Powstały system unieszkodliwiania odpadów, składający się z Zakładu Głównego zlokalizowanego w Siedliskach k/Ełku oraz trzech stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej, uporządkuje gospodarkę odpadami na terenie 12 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Nowoczesna technologia zastosowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów pozwoli odzyskać ponad 60% całkowitego strumienia odpadów komunalnych trafiających do Zakładu. Linia technologiczna została zaprojektowana i wykonana przez firmę Sutco – POLSKA z Katowic.

 


Aktualności

Powiązane artykuły