Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Dotychczasowy komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński pożegnał się ze sztandarem Oddziału. Nowym szefem W-MOSG został ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz, którego wprowadził komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan.

W przedsięwzięciu uczestniczył Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz przedstawiciel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Przekazanie – przyjęcie obowiązków na stanowisku komendanta W-MOSG odbyło się również w obecności władz samorządowych Warmii i Mazur, przedstawicieli miasta Kętrzyna oraz szefów instytucji, organów i służb współdziałających Warmii i Mazur, a także dowódców i komendantów jednostek wojskowych. W przedsięwzięciu uczestniczyli Komendant CSSG i jego zastępca oraz  kadra kierownicza W-MOSG, pracownicy cywilni i przedstawiciele związków zawodowych.

Dotychczasowy komendant gen. bryg. SG Tomasz Zybiński podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Słowa podziękowania skierował również do zaproszonych gości.

Podczas uroczystości komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan podziękował komendantowi W-MOSG za dotychczasową służbę w Warmińsko-Mazurskim OSG. Decyzją Ministra SWiA z dniem 17 czerwca gen. bryg. SG Tomasz Zybiński będzie realizował zadania SG w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

W trakcie wydarzenia gen. bryg. Tomasz Zybiński wręczył komendantowi głównemu Straży Granicznej gen. dyw. SG Robertowi Baganowi pamiątkowy medal W-MOSG, a nowemu komendantowi W-MOSG ppłk SG Danielowi Wojtaszkiewiczowi emblemat pamiątkowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz przywitał się z funkcjonariuszami i pracownikami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z zaproszonymi gośćmi.

Komendant ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz związany jest z mundurem od 1999 roku. Natomiast doświadczenie zawodowe w Straży Granicznej zdobywał od 2005 roku na wielu stanowiskach wykonawczych i kierowniczych Karpackiego i Nadwiślańskiego OSG. Od dnia 17 czerwca br. podpułkownikowi powierzono obowiązki na stanowisku komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Za wzorową służbę dotychczas został wyróżniony m.in.: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej,  Medalem Trzydziestolecia Powołania SG, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Odznaką Straży Granicznej.

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły