W SP 3 powstała „Leśna pracownia”

Już jest! W Szkole Podstawowej nr. 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi dobiega końca realizacja projektu „Leśna pracownia”. Powstała w ramach programu „EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

Realizacja projektu: przebiegała według zaplanowanego harmonogramu przewidzianego na
3 sierpnia – 30 września tego roku.

Prace zakończyły się wraz z końcem sierpnia, tak aby uczniowie mogli korzystać z nowej pracowni już od pierwszych dni nowego roku szkolnego.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

1. Odnowiono ściany wraz z położeniem fototapety.
2. Zakupiono tablicę dźwiękową – Odgłosy lasu.
3. Wymieniono drzwi do zaplecza.
4. Wymieniono nawierzchnię podłogi.
5. Zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie.
6. Wymieniono urządzenia sanitarne.
7. Zakupiono modele ptaków do zamontowania pod sufitem.
8. Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem.
9. Zakupiono zegar ścienny z kurantami ptaków.
Powyższe działania są w 100% zgodne z harmonogramem finansowo- rzeczowym zadania.

W trakcie realizacji zadania, pojawiły się nowe pomysły, znalazły się osoby zainteresowane pomocą, dlatego wykonane zostały dodatkowe zadania.
Zadania nieobjęte dofinansowaniem z WFOŚiGW, wzbogacające „Leśną pracownię”:

1. Zakup i montaż wielofunkcyjnego monitora multimedialnego wraz z nagłośnieniem.
2. Zakup i montaż karniszy, firan i zasłon tematycznych.
3. Wykonanie przez firmę florystyczną dekoracji na parapecie „Mini ekosystemy leśne”.
4. Wykonanie modeli jadalnych gatunków grzybów.
5. Wykonanie modeli leśnych gatunków chrząszczy.
6. W ramach realizacji zadań doradztwa zawodowego, model szkieletu został ubrany
w mundur leśnika.
7. Przygotowano wystawę poroży jelenia, łosia i sarny. Fajek i szabli dzika.
8. Pod sufitem modele ptaków zostały zawieszone na gałązkach pospolitych gatunków drzew. Naturalne liście po zaschnięciu zostaną zastąpione papierowymi, tak aby można było wykorzystywać je do nauki rozpoznawania gatunków.
9. Powstała gazetka ścienna poświęcona bioróżnorodności Puszczy Rominckiej.

Łącznie na utworzenie „Leśnej pracowni” przeznaczono 65 250,00 zł.

Powstała pracownia w pełni wyposażona, bezpieczna, wygodna i atrakcyjna. „Leśna pracownia” powstała po to, aby można było w niej prowadzić szeroko rozumianą działalność proekologiczną.

Zajęcia, które będą się w niej odbywały, z pewnością będą sprzyjały ochronie bioróżnorodności Puszczy Rominckiej. Wzrośnie świadomość społeczności lokalnej, o tym, jak unikatowym miejscem jest Puszcza Romincka. Wzrośnie świadomość ekologiczna, kulturowa, historyczna, biologiczna społeczności szkolnej ale też i mieszkańców powiatu, poprzez upowszechnianie w mediach lokalnych informacji na temat realizacji projektu.

Kształtowane będą postawy proekologiczne oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ochrony bioróżnorodności i gospodarki wodnej.

SP 3 w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły