Tour de Konstytucja zatrzymał się w Gołdapi

Obywatelski projekt edukacyjny „Tour de Konstytucja” we wtorek miał przystanek w Gołdapi. Kilkadziesiąt osób przysłuchiwało się dyskusji prawników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, rozdawano też egzemplarze ustawy zasadniczej.

 

Tour de Konstytucja PL to cykl spotkań z sędziami, prokuratorami, prawnikami, ludźmi kultury i organizacji pozarządowych, podczas których rozmawiają oni z Polakami o wolnościach i prawach obywatelskich. Misją projektu jest m.in. przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP z Kartą Praw Podstawowych UE.

Uczestnicy wydarzenia zgromadzili się na placu Zwycięstwa przy zegarze słonecznym. Zgromadzenie otworzył Jarosław Walc organizator spotkania. Spotkanie moderował Zbigniew Mieruński i Robert Hojda.

Podczas wydarzenia miała miejsce debata o sprawach obywatelskich i europejskich, w której uczestniczyli Dominik Czeszkiewicz z Sądu Rejonowego w Suwałkach, członek Stowarzyszenia Sędziów Themis oraz Danuta Poniatowska sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach, prezes suwalskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Specjalnym gościem podczas Tour de Konstytucja dzięki połączeniu telefonicznemu był profesor Adam Bodnar. Pan profesor podczas przemówienia przypomniał, że w Gołdapi był w maju 2018 r. i miał spotkanie z mieszkańcami Gołdapi, podziękował zgromadzonym w zaangażowanie w Tour de konstytucja, mówił o prawach człowieka, demokracji, integracji europejskiej oraz o wartościach obywatelskich.

Odbył się też quiz konstytucyjny przygotowany przez sędziów z Suwałk. Dziękujemy za udział w quizie fantastycznej publiczności, która bez najmniejszego problemu poradziła sobie z trudnym quizem prowadzonym przez sędzię Danutę Poniatowską.

Podczas zgromadzenia nie zabrakło akcentów muzycznych i za to dziękujemy dla Olafa Lęgas i Misha Popadic.

Zdjęcia: W. Anuszkiewicz, goldap.org.pl


Aktualności

Powiązane artykuły