Zniknie nieestetyczna „wizytówka” Gołdapi?

Część gołdapian zastanawia się nad tym co dalej będzie z terenem i zabudowaniami po tartaku przy ul. Stadionowej? Uzyskaliśmy informację, że w tym miejscu dwaj inwestorzy zaplanowali zabudowę mieszkaniową.

 

W pasie tego terenu znajdującym się bliżej Stadionowej mają być podstawione domki jednorodzinne. Podobnie będzie z miejscem znajdującym się bliżej torów kolejowych.

W głębi zostaną pobudowane budynki wielorodzinne.

Informacja wydaje się pozytywną, również dlatego, że zniknie nieestetyczna „wizytówka” Gołdapi. Tyle że procedury jeszcze trochę potrwają.

Należy bowiem dokonać zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi w 2015 roku. W studium te nieruchomości figurują jeszcze na terenie działalności gospodarczej.

Potem niezbędne będą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który będą mogli zaopiniować mieszkańcy. Propozycje zmian zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Aktualności

Powiązane artykuły