Niektórzy informacje o tej kulturze usłyszeli po raz pierwszy

Do końca listopada w Izbie Muzealnej będzie można obejrzeć wystawę „Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano”, która jest elementem projektu „Dzieci Kapitana Nemo – Edycja II”, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną i gołdapską „Jedynkę”.

 

Tuż przed otwarciem wystawy zainteresowani mieli przyjemność wysłuchania wykładu dra Lucjana Buchalika – dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach. Niektórzy z widzów przyznawali, że informacje o Ajnach usłyszeli po raz pierwszy. Prelegent mówił zajmująco i ze swadą.

Ajnowie to lud, który znalazł się na Wyspach Kurylskich i części północnej Japonii około 6 tysięcy lat temu. Jedną z ciekawostek świadczących o ich odrębności jest między obfity zarost mężczyzn, podczas gdy rdzennych Japończyków zarostem natura obdarowała skromnie.

Postacią, która szczególnie zasłużyła się Ajnom, nie tylko jako badacz ich kultury, był Bronisław Piłsudski – brat marszałka. W Żorach znajduje się pomnik poświęcony jemu i Ajnom. Natomiast wspomniany Shigeru Kayano przyczynił się do promowania kultury Ajnów. Ku zaskoczeniu gremium (już jako parlamentarzysta) zabrał w japońskim parlamencie głos, mówiąc ich językiem, używanym między innymi przez jego babcię. Przyczynił się do powstania w Japonii Muzeum Kultury Ajnów.

Na gołdapskiej wystawie w tzw. drugim budynku Izby Muzealnej znalazły się unikalne eksponaty.

Przed środowym otwarciem wystawy i prelekcją (22 września) młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w warsztatach, prowadzonych przed dra Lucjana Buchalika i Mariettę Kalinowska-Bujak – specjalistkę ds. edukacji. Uczestnicy poznawali kulturę Ajnów, wykonali też opaski nawiązujące do kultury tego ludu.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo” – 2021

Fot. Biblioteka Publiczna w Gołdapi

https://ninateka.pl/vod/dokument/pilsudski-bronislaw-zeslaniec-etnograf-bohater-waldemar-czechowski/

 

Powiązane artykuły