e-TOLL, czyli nowoczesny system poboru opłat drogowych

Od 1 lipca 2020 r. Szef KAS jest odpowiedzialny za pobór opłaty elektronicznej od pojazdów ciężkich (o masie powyżej 3,5 tony) po płatnych odcinkach dróg krajowych oraz za opłatę pobieraną od pojazdów lekkich za przejazd płatnymi odcinkami Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4).

 

·          24 czerwca 2021 r. wystartował system e-TOLL, który docelowo umożliwia opłacanie przejazdów zarówno przez pojazdy ciężkie jak i lekkie. System oparty jest na technologii pozycjonowania satelitarnego.

·          Wraz ze startem systemu na miejscach poboru opłat autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla użytkowników systemu e-TOLL i viaTOLL zostały uruchomione dedykowane prawe, skrajne pasy przejazdowe.

·          Udostępniono też użytkownikom bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL, która można pobrać w Google Play i App Store. Aplikacja umożliwia wygodne opłacanie przejazdów po państwowych autostradach.

Okres przejściowy/wygaszenie viaTOLL

·          System viaTOLL zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. Przewidujemy okres przejściowy, w którym będą funkcjonować dwa systemy – viaTOLL i e-TOLL. Każdy użytkownik będzie miał możliwość wyboru najdogodniejszego dla niego terminu przejścia do e-TOLL.

Korzyści

·          Nowoczesny, wygodny sposób zapłaty za przejazd.

·          Wdrożenie e-TOLL umożliwi likwidację bramek na państwowych odcinkach autostrad, a tym samym ograniczy zatory i poprawi komfort przejazdu. Płynny przejazd bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

·          e-TOLL pozwoli na zmniejszenie kosztów poboru opłaty za przejazd. Nie trzeba będzie przeznaczać środków na bramki autostradowe i ich wyposażenie.

Korzyści dla przewoźników

·          Kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w Miejscach Obsługi Klienta.

·          Brak konieczności podpisywania umowy, a jedynie obowiązek rejestracji.

·          Pełna obsługa online – bieżący wgląd w historię opłat i zarządzanie swoim kontem.

·          Wszystkie dane, dokumenty i usługi w jednym miejscu.

·          Otwarta architektura – brak monopolu na dostawę systemu i urządzeń pokładowych OBU, przewoźnicy mogą wybrać sposób zapłaty z wykorzystaniem:

–       bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL

–       urządzenie pokładowego OBU

–       Zewnętrznego System Lokalizacyjny ZSL (wykorzystanie wbudowanych modułów GPS w pojazdach),

–       usługi oferowanej przez dostawców Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).

·      MF przygotowało przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym (tzw. ulgę e-TOLL). Ulga podatkowa będzie dotyczyć urządzeń OBU/ZSL. Będzie można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu.

Rejestracja w systemie e-TOLL

·      Rejestracja w systemie e-TOLL jest możliwa na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Docelowo użytkownicy będą mogli jej dokonać również stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL oraz za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych.

·      W rejestracji użytkowników wspiera Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Infolinia działa całodobowo
w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Przejazdy pojazdów lekkich

·      Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad przez użytkowników pojazdów lekkich (o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony):

–       Poprzez aplikację mobilną e-TOLL PL.

–       Zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy
w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę.

·        Do zakupu biletu autostradowego wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. Jest to rozwiązanie ograniczające do minimum przetwarzanie danych.

·        Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL została, jako opcja, wprowadzona wraz ze startem systemu e- TOLL.

Jak będą przechowywane dane w systemie e-TOLL

·          Dane będą przetwarzane na podstawie i w granicach ustawy, wyłącznie w  zakresie niezbędnym dla poboru opłat drogowych. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest szef KAS.

·          Weryfikacja danych geolokalizacyjnych i usuwanie zbędnych danych będzie prowadzona nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

·          System nie będzie gromadził danych geolokalizacyjnych spoza płatnych odcinków dróg.

Możliwość rozszerzenia działania systemu na inne odcinki autostrad

·          Zmiana sposobu poboru będzie możliwa również na odcinkach koncesyjnych (na wniosek spółki koncesyjnej, po zmianie umowy koncesyjnej).

·          Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na dialog z przedstawicielami biznesu w tej sprawie.

 

https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/lZ60/content/ruszamy-z-e-tollem?redirect=https%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-olsztynie%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lZ60%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_lZ60_

 

https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/lZ60/content/24-czerwca-startuje-system-e-toll?redirect=https%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-olsztynie%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lZ60%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_lZ60_

KAS

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły