Kontrowersje wzbudził remont elewacji budynku w Baniach Mazurskich

Po interwencji u Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dziś (7 maja) zaplanowane zostało spotkanie interwencyjne z wójtem Gminy Banie Mazurskie, Łukaszem Kulisiem, w sprawie „okładania” styropianem jednego z tutejszych, zabytkowych budynków.

Na profilu konserwatora czytamy:

W nawiązaniu do licznych zawiadomień dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Banie Mazurskie, w ramach której skuwane są detale architektoniczne a całość jest obkładana styropianem mimo ciekawego, ceglano-tynkowanego wystroju fasady, informujemy że:

W dniu otrzymania zawiadomienia (w czwartek 06.05) podjęte zostały czynności wyjaśniające zaistniałą sytuację, powiadomiono telefonicznie gminę o konieczności wstrzymania prowadzonych prac niszczących zabytek.

Umówiono również spotkanie interwencyjne z wójtem na 9.00 w piątek 07.05.

Pierwotny post przesłany do nas z aktualnymi zdjęciami obiektu w trakcie prac jest już niedostępny, a linki odsyłają do grupy FB, na której został pierwotnie udostępniony, więc załączamy jedynie zrzut ekranu z frontem budynku.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować.

 

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich poinformował nas, że budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Natomiast z kolejnego wpisu na profilu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, że budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Przypomnijmy, że podobną „przygodę” zaliczyła Gołdap przed kilkoma dekadami w związku z remontem zabytkowej elewacji „Jedynki”.

 


Aktualności

Powiązane artykuły