Tłumaczenia konsekutywne – co decyduje o ich najwyższej jakości?

Tłumaczenia konsekutywne (tłumaczenia ustne, nazywane tłumaczeniami następczymi) to rodzaj tłumaczeń, który wymaga od tłumacza nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego oraz tego, na który będzie dokonywał przekładu, ale predyspozycji, które pozwalają tworzyć najwyższej jakości tłumaczenie ustne po zakończeniu mowy prelegenta. Tłumaczenia konsekutywne realizowane są najczęściej w przerwach, wykonywanych przez mówcę (długość sekwencji to maksymalnie 10 minut) lub po zakończeniu przemówienia. Aby zrealizować tłumaczenie najwyższej jakości, którego celem jest przekład treści zgodnie z intencją mówcy, tłumacz powinien być doświadczony i doskonale przygotowany do swojej pracy.

Cechy tłumacza, wpływające na jakość tłumaczeń konsekutywnych

Tłumacz ustny, pracujący w trybie tłumaczeń konsekutywnych powinien być osobą o doskonałej prezencji, miłej aparycji oraz śmiałości, pozwalającej na wystąpienia publiczne. Tłumacz konsekutywny podczas pracy musi przebywać niedaleko mówcy, aby bezbłędnie odczytywać nie tylko słowa, ale i mowę ciała. W opinii przedstawiciela dolnośląskiego Biura Tłumaczeń Transverb z Wrocławia tłumaczenia konsekutywne to niezwykle wymagające zadanie, wymagające umiejętności skupienia uwagi na mowie mimo wielu bodźców, utrudniających to zadanie. Tłumacz konsekutywny powinien być odporny na stres oraz pracować efektywnie nawet pod presją czasu. Osoba pewna siebie, potrafiąca skupić się na zadaniu mimo zróżnicowanych warunków pracy, posiadająca łatwość nawiązywania relacji oraz zdolność zapamiętywania dłuższych bloków wypowiedzi doskonale sprawdzi się w roli tłumacza ustnego. Niezbędne będą również umiejętności, które należy nieustannie doskonalić.

Umiejętności, niezbędne w pracy tłumacza konsekutywnego

Tłumacz, zwłaszcza ustny powinien ciągle rozwijać swoje umiejętności w zakresie znajomości języka. Powinien mieć nieustanny kontakt z żywym językiem, jego potocznymi elementami, a także z kulturą, sztuką, polityką oraz informacjami ze świata sportu kraju, którego język będzie przedmiotem tłumaczeń. Wszechstronną wiedzą można zdobyć podczas studiów filologicznych, musi ją na bieżąco aktualizować i uzupełniać. Tłumacz konsekutywny powinien sporządzać czytelne notatki, które pozwolą mu dokładnie przełożyć wszystkie zagadnienia, poruszone w wypowiedzi. To, co jest przedmiotem przemowy powinno być przez tłumacza notowane za pomocą słów kluczowych, symboli lub indywidualnie wypracowanych znaków, pozwalających zachować intencje mówcy. Tłumacz konsekutywny nie jest w stanie przełożyć mowy dosłownie, dlatego bardzo ważnym jego zadaniem jest poprawne zrozumienie mowy wraz z jej przesłaniem oraz na jej podstawie przetłumaczenie wniosków odbiorcom. Tłumaczenie jest najczęściej krótsze od mowy i nie oznacza to, że tłumacz popełnił błąd, zapomniał bądź celowo pominął jakoś fragment wypowiedzi.

Kiedy najczęściej korzysta się z tłumaczeń konsekutywnych?

Tłumaczenia konsekutywne są nieodzowną częścią wystąpień ustnych na gruncie międzynarodowym. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych z języka angielskiego godną polecenia ofertę przygotowało Biuro Transverb z Wrocławia. Profesjonalne tłumaczenia konsekutywne świadczone przez doświadczonych specjalistów z firmy Transverb dotyczą najczęściej wystąpień publicznych o charakterze politycznym, sportowym, kulturalnym. Prelekcje, wykłady, wystąpienia na konferencjach oraz szkolenia międzynarodowe to kolejne przykłady zastosowania tłumaczeń konsekutywnych z oferty tego biura tłumaczeń. Klienci Transverb najczęściej korzystają z usług tłumaczy konsekutywnych podczas spotkań międzynarodowych, negocjacji oraz prezentacji dla zagranicznego klienta biznesowego.


Porady

Powiązane artykuły