Przyjaciele Przyrody z 1a SP2 w Gołdapi informują. O dokarmianiu ptaków i zwierzyny leśnej słów kilka…

Naszej wieloletniej współpracy z Lasami Państwowymi, a zwłaszcza z Nadleśnictwem Gołdap nie przeszkodzi pandemia i nawet największy mróz.

 

Warto zaznaczyć, że stale wzrasta zainteresowanie naszymi ekodziałaniami dr. Mirosława Słapika – autora pięknej edukacyjnej tablicy „Ptasia Stołówka”.

Stowarzyszenie Jestem na ptak, Przyrodnicy24,Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Fundacja Nasza Ziemia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z Krosna oraz pracownicy PKPR w Żytkiejmach, również nas wspierają zdalnie doświadczeniem oraz wiedzą na temat dokarmiania.

Bardzo cieszymy się, że leśnicy i ekopasjonaci stale z nami współpracują, edukują kolejne pokolenia.

Działamy dalej, bo do wiosny daleko…

 

Przyjaciele Przyrody z 1a SP nr 2 w Gołdapi podczas zimowych akcji „Dokarmiania ptaków i zwierzyny leśnej”.
Dziękujemy:)

 


Aktualności

Powiązane artykuły