Mołdawskie projekty Fundacji Puszczy Rominckiej

Fundacja Puszczy Rominckiej od lat realizuje projekty na Ukrainie i w Mołdawii. W roku pandemii nasze działania międzynarodowe zostały znacznie ograniczone. Niemniej jednak udało się – dzięki wsparciu uzyskanemu z MSZ i od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – utworzyć w zachodniej Mołdawii – w miejscowości Sculeni – Polskie Centrum Międzymorza – ośrodek, który służyć ma lokalnej polskiej mniejszości.

 

 

Chcemy, by odbywały się w nim lekcje języka polskiego, wydarzenia kulturalne, warsztaty, by miejsce to tętniło życiem – nie tylko pomagając Polonii, ale też utrwalając przyjaźń polsko-mołdawską. Pomieszczenia na potrzeby Centrum przekazała Gmina Sculeni – Primaria comunei Sculeni – która również zobowiązała się do bieżącego jego utrzymywania (koszty prądu, wody, ogrzewania).

W ramach projektu wykonaliśmy prace remontowe w przekazanych pomieszczeniach, zakupiliśmy meble i sprzęt komputerowy. W centrum znalazła się dobrze wyposażona polska biblioteka – część książek zakupiliśmy, część otrzymaliśmy bezpłatnie od wielu wydawnictw i osób prywatnych (szczególne podziękowania dla p. Julity Matuszewskiej).

W Sculeni istnieje polska mniejszość skupiona wokół kościoła katolickiego, w którym proboszczem jest ks. Krzysztof Płonka. Ma on wiele pomysłów na funkcjonowanie Centrum – bardzo liczymy na jego inwencję i aktywność.

W powstanie Centrum zaangażowały się osoby nie posiadające polskich korzeni, ale z Polską bardzo zaprzyjaźnione – mołdawski koordynator projektu Liudmila Ursatiev i wójt gminy Sculeni Vasile Casian.

Centrum stanowi bazę do dalszych działań, zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Powiązane artykuły