Szkoła Podstawowa nr 5 grantobiorcą  Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nauczyciel informatyki z SP 5 będzie uczestniczyć w certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. SP 5 zakwalifikowało się na Politechnikę Gdańską.

 

 

 

Kurs w zdecydowanej większości poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Nauczyciel zostanie przygotowany do prowadzenia  kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w czasie których przygotuje uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych. Zestawy te są dostosowane do wieku uczniów. Dodatkowo dzięki udziałowi w grantach projektowych nauczyciel zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie SP5 uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych będą mieli nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły