Rysowanie dla najmłodszych

Bibliotekę Publiczną w Gołdapi odwiedzili pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 5. W pracowni komputerowej 14 uczniów pracowało obsługując program do rysowania Paintbrush.

Jak dla początkujących obsługa myszki okazała się prosta. Po kilku minutach w programie widać było już pierwsze wyniki.

Zajęcia można zaliczyć do udanych oglądając efekty na zamieszonych zdjęciach.


Aktualności

Powiązane artykuły