,,Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”

Oddziały Przedszkolne przy SP 3 uczestniczą w projekcie pn. ,,Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

W realizowanych zadaniach przewidziano m.in. udział dzieci w warsztatach z kompetencji społecznych oraz w zajęciach z zakresu kreatywności i eksperymentów badawczych.

Wychowawczynie z Oddziałów Przedszkolnych przy SP3 w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły