Pozostań sobą i dołącz do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Dzisiaj sześcioro funkcjonariuszy przyrzekało: „….stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia…..”. Ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego przyjął Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert INGLOT.

Komendant, pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi Straży Granicznej, podkreślił, że ślubowanie to przede wszystkim wydarzenie będące wyrazem patriotyzmu oraz zobowiązania wobec Ojczyzny. Zaznaczył, że zakładając mundur  funkcjonariusza Straży Granicznej należy pamiętać, by nosić go z dumą i szacunkiem, mając na względzie dobro obywatela i państwa polskiego.

Kierując słowa do ślubujących, Komendant życzył im, by słowa etyki funkcjonariusza zapadły głęboko w ich serca, bo to one pozwolą realizować zasady i normy zapisane na sztandarach Straży Granicznej „Bóg-Honor-Ojczyzna”.

Już za kilka dni funkcjonariusze, którzy dzisiaj ślubowali, rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie, po którym zostaną skierowani do ochrony zewnętrznej granicy UE.

W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czeka na 65 kandydatów, którzy wypowiedzą słowa ślubowania i zasilą nasze szeregi.


Aktualności

Powiązane artykuły