Zebranych pod Sądem w Olecku obywateli łączyła świadomość zagrożeń

W środowy wieczór 18 grudnia 2019 roku o godzinie 18 przeciwnicy ustawy „kneblującej sędziów” zebrali się pod Sądem Rejonowym w Olecku. Zgromadzeni wpisali się w kanon ogólnopolskich obywatelskich protestów przeciwko planowanym rządowym reformom sądownictwa, które w swoim założeniu mają ograniczenie niezawisłości i niezależności sądownictwa.

W miniony czwartek posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów i SN, który m.in.: dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN, nakłada na sędziów obowiązek informowania do jakich partii należeli, do jakich stowarzyszeń należą oraz jakim nickiem posługują się na portalu społecznościowym.

Wśród zmian wymieniono także narzędzia do dyscyplinowania sędziów. Dla przykładu: za podważanie nowej KRS sędziom grozi: przeniesienie ich do innego miejsca pracy, kary pieniężne czy nawet odwołanie z zawodu. Ponadto ustawa przewiduje, że po jej uchwaleniu o wewnętrznym ustroju sądów miałby decydować Prezydent RP, co obecnie leży w kompetencji zgromadzenia ogólnego NSA.

Protestujący w Olecku nazywali planowane zmiany ustawą kagańcową i podkreślali, że trzeba bronić niezależności sądów oraz trójpodziału władzy w naszym kraju.

W proteście uczestniczyła duża grupa mieszkańców Olecka, przedstawiciele miejscowej palestry, sędziowie, adwokaci i radcy prawni. Nie zabrakło również grupy mieszkańców Gołdapi. Liczbę zgromadzonych szacuje się na około 80 – 100 osób.

Na zgromadzeniu głos zabierali sędziowie i adwokaci informując zebranych o zagrożeniach zawartych w projekcie nowej ustawy o sądach. Jeden z sędziów stwierdził że:

„Rzeczywistym celem tego projektu jest podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości. Proponowana regulacja pozbawia sędziów niezawisłości, bowiem pod groźbą wydalenia z zawodu zakazuje im wykonywania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Stanowi to naruszenie przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, przekreślając wynikającą z Traktatu Europejskiego oraz Konstytucji zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed zapisami prawa krajowego.”

Zgromadzenie przebiegło w poważnej i solidarnościowej atmosferze. Zebranych pod Sądem w Olecku obywateli łączyła świadomość zagrożeń, które są związane z nieodpowiedzialnymi działaniami rządzących. „Dziś sędziowie, jutro Ty”

Jarosław Walc, Mariola Zamojska


Aktualności

Powiązane artykuły