Podpisano umowę na rozbudowę promenady

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” – część II Rozbudowa Promenady Zdrojowej.

Prace, realizowane w ramach inwestycji mają polegać na rozbudowie Promenady Zdrojowej, a dokładnie zamknięciu pętli zdrojowej. Roboty obejmą m.in. budowę ciągów pieszo-jezdnych (chodnik, ścieżka rowerowa oraz ulica), budowę parkingu z 42 miejscami postojowymi, budowę oświetlenia drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z wypustami i przepompownią. Prace mają zakończyć się na początku listopada. Inwestycja kosztować ma ok. 2,1 mln zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Red. Urząd Miejski w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły