Wspólne śpiewali „Odę do radości”

Od lat tradycją Jedynki jest wspólne świętowanie Dnia Unii Europejskiej. 9 maja z okazji piętnastolecia członkostwa w UE klasa Ic zorganizowała Happening z Unią Europejską.

Uczniowie zaprezentowali wystawę o UE, wspólne śpiewanie hymnu „Ody do radości” i rozdawali ulotki zawierające informacje na temat państw UE.


Aktualności

Powiązane artykuły