„Dwójka” informuje: Trwają 17 ZIELONE DNI W SZKOLE (odsłona 6). RECYKLING REJS już wkrótce:)

Recykling Rejs to kampania edukacyjna, organizowana pod patronatem NGO.PL, realizowana od 2011 r. przez Fundację PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowolskiego.

Głównym jej celem jest walka z zaśmieceniem środowiska wodnego, edukacja ekologiczna i promocja recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Do kampanii już w zeszłym roku przyłączyła się nasza szkoła organizując akcję „Wodnego Sprzątania Świata”.

W tym roku kolejna wspólna akcja, podczas której dzieci z Klubu Przyjaciół Przyrody działającego przy SP nr 2 w Gołdapi wraz z rodzicami wezmą udział w trzech ekologicznych spływach kajakowych.

Nad całością akcji opiekę sprawuje koordynatorka – Alina Oleszczuk (nauczycielka SP2 w Gołdapi).

Akcje sprzątania rzek i brzegów otwarte są dla chętnych.
Ahoj! Zapraszamy!

Dodatkowe informacje https://www.facebook.com/RecyklingRejs/

*DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI w „dwójce” pamiętamy:)

15 maja promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji.

Święto to zachęca nas do:

  • pamiętania o bliskich,
  • życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka,
  • dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście,
  • przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie.

Powiązane artykuły