Przyjaciele Zippiego” w Przedszkolu Samorządowym

W piątek, 22 marca, w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi w grupie 5 „B” zakończył się program „Przyjaciele Zippiego”, który składał się z sześciu części. W każdy piątek spotykaliśmy się z patyczakiem Zippim.

Podczas programu doskonalone były:

– zdolności rozpoznawania uczuć i określania strategii radzenia sobie z nimi;

– zdolności komunikowania własnych uczuć;

– nawiązywanie przyjaźni i radzenie sobie z odrzuceniem i samotnością;

– zdolności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stratą i zmianą;

– umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Na zakończenie programu każde dziecko otrzymało dyplom.

Wychowawca E. Seweryńska


Aktualności

Powiązane artykuły