Zwierzęta i ptaki – mieszkańcy naszych lasów…

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi było organizatorem konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta i ptaki – mieszkańcy naszych lasów ”. W poniedziałek 3 grudnia obradowało jury, 5 grudnia nastąpiło uroczyste ogłoszenie jego wyników.

 

 

 

Prace zgłoszone na konkurs były bardzo ciekawe, oryginalne pod względem treści, formy i sposobu wykonania. Wykorzystano przy ich tworzeniu różne techniki. W pracach oprócz tradycyjnych środków plastycznych wykorzystano materiały spożywcze (kasza, ryż ), przyrodnicze (nasiona, zboża, szyszki, liście ) tekstylia (nicie, wełna)

Biorąc udział w konkursie dzieci rozbudzały w sobie zainteresowanie przyrodą, rozwijały zainteresowania plastyczne, wyobraźnię, pomysłowość twórczą w odniesieniu do świata zwierząt i ptaków , doskonaliły posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz mogły czerpać radość z tworzenia.

Na konkurs wpłynęło 33 prace. Komisja konkursowa w składzie: Marzanna Wardziejewska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi; Cecylia Grabowska- nauczyciel dyplomowany; Agnieszka Iber – przedstawicielka Nadleśnictwa Gołdap, oceniła prace.

To nie było wcale łatwe, ponieważ wszystkie zostały wykonane z należytą starannością i prezentowały wysoki poziom artystyczny

Jury postanowiło nagrodzić następujących autorów prac:

3-latki:

I miejsce – Maja M.

II miejsce – Katarzyna O.

III miejsce – Klaudia B.

4 latki:

I miejsce – Amelia K.

II miejsce – Miłosz A.

III miejsce – Szymon P.

5 latki:

I miejsce – Filip K.

II miejsce – Nikola T.

III miejsce – Pola K.

Pozostałym uczestnikom konkursu, komisja przyznała wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Gołdap.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do brania udziału w kolejnych konkursach!

Koordynatorzy: Alicja Oszkinis, Monika Jewdokimow i Agnieszka Iber

 


Aktualności

Powiązane artykuły