Gaszę zło, rozpalam dobro…

Od września do listopada br. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi realizowali projekt „Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap”.

 

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu w szkole wykonano następujące zadania:

– 18 września 2018 r. – wykonanie na zajęciach technicznych przez uczniów klasy 2a znaków ostrzegawczych „Czad – cichy zabójca”. Umieszczenie ich na korytarzu szkolnym.

– 25 września 2018 r. – wykonanie przez Mały Samorząd Uczniowski gazetki w gablocie na korytarzu szkolnym na temat: Jak uniknąć zatrucia się czadem?

– Wrzesień 2018 r. – pogadanki w klasach-III na temat niebezpieczeństwa zatrucia się czadem.

– 9 października 2018 r. – udział klas: Ia, Ib, IIa, IIIa szkoły podstawowej – w spotkaniu z policjantami. Pogadanka na temat cyberprzemocy.

– 19 października 2018 r. – konkurs wiedzy dotyczący cyberbezpieczeństwa skierowany do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

– 24 października 2018 r. – konkurs na model wirusa komputerowego skierowany do uczniów klas IV- VIII szkoły podstawoweji III klas gimnazjum.

– Październik / listopad 2018 r. – pogadanki w klasach na temat udzielania pierwszej pomocy.

– Listopad 2018 r. – konkursy plastyczne: „Pierwsza pomoc” i „Stop uzależnieniom”.

– 14 listopada 2018 r. – pantomima pod tytułem „Czad – cichy zabójca” – kampania.

– 26 listopada 2018 r. – spotkanie z funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej panem Bogdanem Mielnikiem – prelekcje dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz kampanii pod tytułem „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Koordynatorzy projektu

Projekt”Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap” realizowany przez Gminę Gołdap dofinansowany ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Aktualności

Powiązane artykuły